ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΡΠΕ)

Τεύχος 1


ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2001 στην Κρήτη η πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας (ΕΛΕΡΠΕ) και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. ΄Ηταν παρόντα 11 ταμιακά εντάξει μέλη.

Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1. Ο τόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων

Ο τόπος διεξαγωγής των Γ.Σ. θα αποφασίζεται σε κάθε Γ.Σ. και κάθε 3 χρόνια θα γίνεται προσπάθεια να γίνεται παράλληλα με το Συνέδριο της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας.
Η επόμενη συνέλευση της ΕΛΕΡΠΕ θα γίνει τον Μάιο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, τις ημέρες του συνεδρίου της ΕΖΕ.

2. Το έντυπο της Εταιρίας

Αρχικά θα διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΡΠΕ στο Διαδίκτυο. Η έκδοση δε θα είναι περιοδική αλλά θα εξαρτάται από τα υπάρχοντα στοιχεία. Το ενημερωτικό έντυπο της ΕΛΕΡΠΕ θα εκδίδεται ωστόσο τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Αυτό θα περιέχει ειδήσεις σχετικά με τα ερπετά και τα αμφίβια, ανακοινώσεις προγραμμάτων κτλ. Σε αυτό θα δημοσιεύονται επίσης ειδήσεις σχετικές με την εξάπλωση ή πρόσφατες παρατηρήσεις ειδών ερπετών και αμφιβίων στην Ελλάδα.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Θα γίνονται δυο φορές τον χρόνο, και για οτιδήποτε προκύψει διαμέσου του Διαδικτύου.

4. Η δημοσιοποίηση της Εταιρείας

Θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο που θα περιλαμβάνει τους στόχους και άλλες πληροφορίες για την Εταιρεία, καθώς και αίτηση συμμετοχής. Θα σταλθεί σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, Διοικητικά Περιφερειακά Κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ξένες ερπετολογικές εταιρείες, κα.

Επίσης με την ευκαιρία του διεθνούς ερπετολογικού συνεδρίου που θα γίνει στη Σρι Λάνκα τον Δεκέμβριο 2001, θα εκδοθεί μικρή ενημερωτική αφίσα με το σήμα και τα βασικά στοιχεία της ΕΛΕΡΠΕ το οποίο θα αναρτηθεί στον χώρο του συνεδρίου. Θα τυπωθεί επίσης και αίτηση συμμετοχής στα αγγλικά.

5. Εκδόσεις

Ξεκινάει η διερεύνηση για δημιουργία CD Rom για τα ερπετά και αμφίβια της Ελλάδας.
Θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη συγγραφή Άτλαντα για τα ερπετά και αμφίβια της Ελλάδας. Το πρώτο βήμα για το σκοπό αυτό είναι η συλλογή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, έτσι θα δημιουργηθεί Αρχείο Βιβλιογραφίας της ΕΛΕΡΠΕ με έδρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε σύνολο 11 ψηφοδελτίων ήταν όλα έγκυρα.
Εκλέγονται οι:
Λυμπεράκης Πέτρος, Μαραγκού Παναγιώτα, Παφίλης Παναγιώτης, Βαλάκος Στρατής, Δημάκη Μαρία, Σωτηρόπουλος Κώστας και Ιωαννίδης Γιάννης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΡΠΕ συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίαση της 15/09/2001 με την παρακάτω σύσταση:

Πρόεδρος: Π. Μαραγκού
Γ. Γραμματέας: Μ. Δημάκη
Ταμίας: Π. Λυμπεράκης
Αντιπρόεδρος: Σ. Βαλάκος
Αν. Γ. Γραμματέας: Κ. Σωτηρόπουλος
Μέλη: Π. Παφίλης, Γ. Ιωαννίδης


Εγκρίθηκαν δυο νέα τακτικά μέλη, η Γεωργία Μανδάλου και η Αντιγόνη Καλιοντζοπούλου.

Εγκρίθηκε το σήμα της Εταιρείας που σχεδίασε ο Αχιλλέας Δημητρόπουλος και απεικονίζει αναθηματικό ανάγλυφο στον Δία Μειλίχιο, από το λιμάνι της Ζέας στον Πειραιά, 4ος αι. π.Χ.

Η ετήσια εισφορά στην εταιρεία έχει οριστεί στις 5000 δρχ και θα πρέπει να καταβληθεί από όλα τα μέλη.

Όσοι θελήσουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΛΕΡΠΕ στα παρακάτω τηλέφωνα:
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π. Παφίλης, Σ. Βαλάκος) 01 7274 740,
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Π. Λυμπεράκης) 081 393266,
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ. Δημάκη) 01 8015870 (εσ. 525),
WWF Ελλάς (Π. Μαραγκού) 01 3314893.

Έχει οριστεί επιτροπή υπεύθυνη για θέματα εμπορίου και κατασχέσεις ερπετών η οποία αποτελείται από τους Α. Λεγάκι και Α. Δημητρόπουλο.


Αρχική σελίδα / Επικοινωνία